RETOUR POLICY

14 Dagen op zicht - Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Het retourneren van je bestelling is voor eigen rekening.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- let op de uitzonderingen zoals onder beschreven.

- maatwerk; producten die speciaal op Uw verzoek voor U zijn geproduceerd of aangepast.

- hygiëne producten en of producten die bedoeld zijn om op de huid in welke vorm dan ook te gebruiken of waarvan de verzegeling is verbroken.

- de originele verpakking beschadigt dan wel geopend is.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.)

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jou mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept en het product voldoet aan de voorwaarden(verpakking in originele staat en niet geopend/compleet), ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan voor het te retourneren product, exclusief verzendkosten* (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen in de staat zoals in dit formulier vermeld hebben teruggekregen, uitzonderingen daar gelaten, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Stuur de goederen indien redelijkerwijs ongeopend, ongebruikt en compleet naar ons retour.

Bij eventuele schade of een ongefrankeerde zending, zullen wij de kosten bij jou in rekening brengen. Indien er onnodige schade aan het product is ontstaan, dan wordt de waardevermindering bij jou in rekening gebracht.