Garantie

Op alle producten van Black and Metal geld een garantie termijn van 1 jaar na aankoop.

U kunt alleen van Uw garantie recht gebruik maken als U het product volledig heeft voldaan aan Black and Metal.

U dient problemen en of schade aan het product direct te melden aan Black and Metal.

U heeft garantie op:

*productie fouten.

*ontwerp fouten.

Uitgesloten van garantie zijn:

*slijtage.

*verkeerd gebruik.

*verkeerd onderhoud.

*als U zonder toestemming van Black and Metal veranderingen en of modificaties aanbrengt.

*schade door derde.

*schade veroorzaakt door de vervoerder / koerier van Uw product.

Schades veroorzaakt door derde of de vervoerder / koerier aan Uw product dient U zelf te verhalen op deze partijen.